زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتشوب_محرم_گلور_هر_یردن_غم

یتیشوب محرم ،گلورهریردن غم #رمضانی_خاکی

ورود به ماه محرم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . روح الله رمضانی . . یتشوب محرم ،گلورهریردن غم گنه یر گوی یکسر،اولوب غمخانه آچلوبدی پرچم، اولوب گوزلر پرنم گنه وار هر یرده ،غمدن نشانه جانم ای حسین ،جانم حسین جانمبیشتر

دسته بندی درختی