زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتوبدی_وقت_شهادت_باجی_خداحافظ

یتوبدی وقت شهادت باجی خداحافظ #حقیر_خویی

زبانحال امام حسین(ع)در وقت وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا عبدالوهاب حقیرخویی . یتوبدی وقت شهادت باجی خداحافظ بو سن بو آل رسالت باجی خداحافظ . زوال وقتی اولور چون شهادت امری تمام گللّه خیمه لرهبیشتر

دسته بندی درختی