زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتوب_دوداقیمه_جانیم_گل_عمه_جان_ئولورم

یتوب دوداقیمه جانیم گل عمه جان ئولورم #حضرت_رقیه #ذهنی_تبریزی

زبانحال حضرت رقیه (س) در خرابه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی . یتوب دوداقیمه جانیم گل عمه جان ئولورم خرابه ده وئرورم حسرتیله جان ئولورم . یتوردی عمریمی باشه خرابه کنجینده صباح و شام جفائیلهبیشتر

دسته بندی درختی