زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیبدور_نیمه_شعبان_گلور_زهرا_گولی_به_به

یتیبدور نیمه شعبان ، گلور زهرا گولی بَه بَه #مهدیه #حسن_نجفلو

یتیبدور نیمه شعبان ، گلور زهرا گولی بَه بَه اونون عشقینده بلبلّر گلستاندا ویرور چَه چَه جمالین گورمگه یوسف گزیب یورقون ویروب لَه لَه بئله سیما مگر یوسف گوروب عمرونده ؟یوخ والله اوزرّیک یاندیرون یاری نظردن ساخلاسین اللهبیشتر

دسته بندی درختی