زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیشدی_روضۀ_پیغمبره_چو_زینب_زار

یتیشدی روضۀ پیغمبره چو زینب زار

بازگشت به مدینه زبانحال حضرت زینب (س) بر سر مرقد حضرت پیامبر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف . یتیشدی روضۀ پیغمبره چو زینب زار زبان حالیله بو نوع باشلادی گفتار . قسم بو قبر ملک پاسبانه یا جدّابیشتر

دسته بندی درختی