زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیشدی_ماه_عزا_و_ماتم_دوتوبدی_یر_گوی_عزا_حسینه

یتیشدی ماه، عزا و ماتم، دوتوبدی یر گوی، عزا حسینه #ورود_محرم #علیرضا_عباسی

ورود ماه محرم . .   ✍️ #زبدةالاشعار ✍️   .   🆔: @nohe_torki   . #سبک_آچیلدی_پرچم … 10 سبک مشابه . احسان تبریزی . . یتیشدی ماه، عزا و ماتم، دوتوبدی یر گوی، عزا حسینه ملکلر آغلور ، فلکلر آغلور، امیر ملک ، بقا حسینهبیشتر

دسته بندی درختی