زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیشدی_مصدر_لاریب_دن_خلیله_ندا

یتیشدی مصدر لاریب دن خلیله ندا

#عید قربان . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ذلیل تبریزی . یتیشدی مصدر لاریب دن خلیله ندا منیم یولومدا اوز اوغلون مناده ایله فدا . گتوردی کوه منایه خلیل قربانی او دم ایدوب اونا مکشوف سر پنهانی . بویوردی حضرتبیشتر

دسته بندی درختی