زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیشدی_یولدان_قطار_زینب

رسیده از ره قطار زینب #اربعین #معروف_اهری

اربعین #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . ابوالفضل عباسی معروفان . #فارسی . رسیده از ره قطار زینب عزیر زهرا نگار زینب . ز ره آشفته حرمت آمد بنگر صاحب علمت آمد . . . . . گرفته آتش دلم ز حسرت چه هابیشتر

دسته بندی درختی