زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیشوب_موسم_هجران_گل_اوغول_جان_وئرورم

یتیشوب موسم هجران گل اوغول جان وئرورم #کاظمیه #کریمی_مراغه_ای

زبانحال باب الحوائج امام کاظم (ع) به حضرت امام رضا (ع) با ذکر توسل به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس (ع) #گریز به #قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #کریمی_مراغه_ای . . یتیشوب موسم هجران گل اوغول جانبیشتر

اولوب یارالی گوگل جام عشق مخموری #کاظمیه #کریمی_مراغه_ای

حالات حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کریمی مراغه ای . اولوب یارالی گوگل جام عشق مخموری باشیمدا وار ایکی باب الحوائجین شوری . گوگل قوشی دولانور گاه او قانلی صحراده گهی گئدور گوزی یاشلی دیاربیشتر

دسته بندی درختی