زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یتیم_اوشاق_گله_آه_و_فغانه_قویمازلار

یتیم اوشاق گله آه وفغانه قویمازلار #حضرت_رقیه #سعدی_زمان

یتیم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . یتیم اوشاق گله آه وفغانه قویمازلار دوتاندا آه و فغانه بهانه قویمازلار . دولاندا قلبی گوزون دولدوراندا حسرتیله اوجالدا ناله سینی آسمانه قویمازلار . سیلَلَّهبیشتر

گون مغربه گئدنده پریشان اولار یتیم #حضرت_رقیه #انور_اردبیلی

یتیم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . گون مغربه گئدنده پریشان اولار یتیم باد سحر دگنده هراسان اولار یتیم بوینون اگوب بنفشه کیمی چیگنینه قویار ابر بهار تک ولی گریان اولار یتیم . بنذر او غنچیهبیشتر

دسته بندی درختی