زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یثربه_زینب_گیدور_تا_عامل_پیمان_اولا

اکبره سویله اذان ویرسون باجون قربان اولا #اربعین #جائد_زنجانی

اربعین وداع از کربلا ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی فخرالدین اسکندری . یثربه زینب گیدور تا عامل پیمان اولا اکبره سویله اذان ویرسون باجون قربان اولا دوریولا سال زینبون گوگلونی آل زینبون . . سن ئولندن خوشبیشتر

دسته بندی درختی