زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یثرب_امشب_جنت_الماوا_شده

یثرب امشب جنّت المأوا شده #رضویه #شبخیز

قبله هشتم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شبخیز . یثرب امشب جنّت المأوا شده باز در باغ ولا غوغا شده . مُطرب گردون قیامت می کند جلوه در باغ امامت می کند . وه چه غوغا درجهان افکنده است شور در هفت آسمانبیشتر

دسته بندی درختی