زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یر_اوسته_معجزه_ایجاد_ائدر_خدا_بو_گئجه

یر اوسته معجزه ایجاد ائدر خدا بو گئجه #حسنیه #جعفری_زاویه

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki جعفری زاویه یر اوسته معجزه ایجاد ائدر خدا بو گئجه قدم جهانه قویار سبْط مصطفیا بو گئجه خدای سرمده سجده ابو تراب ائلیر رسول حقّ ائدر آللّهینهبیشتر

دسته بندی درختی