زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یزید_ایستدی_آل_رسولی_محضرینه

یزید ایستدی آل رسولی محضرینه

رد اثاث غارت و کوچ از شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم علی اکبر رمزی تبریزی . یزید ایستدی آل رسولی محضرینه گیوندوروبدی بیر اوزگه لباس سوزلرینه . دئدی که ابن زیادین یوزی قبیح اولسون ایکی جهاندا گرفتاربیشتر

دسته بندی درختی