زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یعقوبینون

جدا اوسته باشون قارداش ایدوب دنیانی نورانی

کوفه زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج حسن یعقوبی . جدا اوسته باشون قارداش ایدوب دنیانی نورانی باجون زینب سنه قربان تلاوت ایله قرآنی . جمالون نوردور غرق ایلیوب بو کوفه نی نوره جدانی نوربیشتر

دسته بندی درختی