زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یقینیمدور_مسافرسن_سیاقوندان_علی_قارداش

یقینیمدور مسافرسن سیاقوندان علی قارداش

خروج از مدینه زبانحال حضرت صغری (س) به جناب علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #اعظمی_تبریزی . یقینیمدور مسافرسن سیاقوندان علی قارداش گلینجه ئولَّم آخر اشتیاقوندان علی قارداش . . گورورسن بستربیشتر

دسته بندی درختی