زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یلدای_حسینی

نه قدر خوشدی بوگون حال دعاده اولاسان #حسینیه #محمدرضاصادقی

بدون مهدی ، تمام شب ها به بلندی شب یلداست … #یلدای_حسینی #حسینیه_یلدا #یلدا #کربلا . نه قدر خوشدی بوگون حال دعاده اولاسان سجدیه باشی قویوب ذکر خداده اولاسان بو گئجه بس کی اوزوندور اودی یلدا گئجه سی یا حسین دیلدهبیشتر

امشب شب چله و شب یلدائیست #حسینیه #جاهد

بدون مهدی ، تمام شب ها به بلندی شب یلداست … #یلدای_حسینی #حسینیه_یلدا #یلدا #کربلا . امشب شب چله و شب یلدائیست دلها همه غرق شادی و شیدائیست هر کس به سلیقه ، سرکند یلدارا یلدای حسینیان هم عاشورائیست . حاج علیبیشتر

دسته بندی درختی