زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یم_توحید_گوهر_آوردی

یم توحید! گوهر آوردی #رضویه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . یم توحید! گوهر آوردی شجر نور! نوبر آوردی . مه ذیقعده! چشم ما روشن که ز خورشید بهتر آوردی . نجمه ای مادر امام رضا توبیشتر

دسته بندی درختی