زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یواش_یواش_یریون_کاروانی_ساخلامیون

ائدنده کوچ او صحراده فرقۀ اشرار #علومی_تبریزی

کوچ اسرا از کربلا و قتلگاه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . دکتر محمدحسین کتابچی (علومی تبریزی) تضمین یک بیت از پیله وری . ائدنده کوچ او صحراده فرقۀ اشرار ائدوبله ناقه لره آل مصطفانی سوار گوروب امام که بیر ناقهبیشتر

دسته بندی درختی