زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یورقونام_کنار_دمشقده

دستگیر اولوب شامه گلموسن جور و ظلم اعدادن آی بالا #زینبیه #انور_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب (س)با حضرت زهرا (س) در حال احتضار ☑️ سوال و جواب . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . ☑️ جواب :: زبانحال حضرت زهرا سلام الله علیها . . دستگیر اولوب شامه گلموسن جور و ظلم اعدادن آیبیشتر

یورقونام کنار دمشقده دوشموشم توانادن آی ننه #زینبیه #انور_اردبیلی

زبانحال حضرت زینب (س)با حضرت زهرا (س) در حال احتضار ☑️ سوال و جواب . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . ☑️ سوال :: زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها . یورقونام کنار دمشقده دوشموشم توانادن آی ننهبیشتر

دسته بندی درختی