زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوزون_ای_امید_صبحی_منه_تا_مقابل_اولدی

یوزون ای امید صبحی منه تا مقابل اولدی #حضرت_رقیه #عابد_تبریزی

زبانحال حضرت رقیه با راس مطهر پدر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم عابد تبریزی . یوزون ای امید صبحی منه تا مقابل اولدی هامی محنتیم اورکدن غم ایوینده زایل اولدی . . نفحات انس ایدردی منی مست اول شب قدح ولابیشتر

دسته بندی درختی