زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوزین_قویوب_قوری_توپراقه_چوخ_ملالیله

ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده #اکبریه #سعدی_زمان

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده الهی بو نه گوزل آرزودی دنیاده . قوجا آتا آچا گوز جان ویرن زمانینده جوان اوغول گوره یارببیشتر

یوزین قویوب قوری توپراقه چوخ ملالیله #رضویه #سعدی_زمان

زبانحال حضرت امام رضا علیه السلام #گریز به شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . یوزین قویوب قوری توپراقه چوخ ملالیله دیردی درد دلین بو زبانحالیله . چخوبدی عرشهبیشتر

دسته بندی درختی