زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوز_دوتوب_شمر_ستمکاره_سه_ساله_فاطمه

یوز دوتوب شمر ستمکاره سه ساله فاطمه #راه_شام #مصیبی_تبریزی

«عتاب دخترسه ساله با شمرملعون» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی . یوز دوتوب شمر ستمکاره سه ساله فاطمه غیظیلن ائتدی مخاطب بی هراس و واهمه؛ . شرم ائله ای بی حیا ، کان حیا دور عمّه میز سینه سینبیشتر

دسته بندی درختی