زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوز_ویردی_منه_غم_باجی_صغری_سفریمده

یوز ویردی منه غم باجی صغری سفریمده #حضرت_صغری #معزی_اردبیلی

زبانحال حضرت صغری (س) در فراق برادر سوال و جواب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ✔️ جواب حضرت علی اکبر (ع) . مرحوم معزی اردبیلی . یوز ویردی منه غم باجی صغری سفریمده قان آغلادی احوالیمه زهرا سفریمده . سال باشووهبیشتر

الله منی آغلار قویوب اکبر سفرینده #حضرت_صغری #معزی_اردبیلی

زبانحال حضرت صغری (س) در فراق برادر سوال و جواب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . الله منی آغلار قویوب اکبر سفرینده باغریم بله دونمزدى قانا هر سفرینده یا قاضی الحاجات . . یثربده گیدنده رخبیشتر

دسته بندی درختی