زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوسف_فاخر

شاماتی گیدوب گزدیم ، گلدیم آنا یا زهرا #ورود_مدینه #یوسف_فاخر

زبانحال حضرت زینب در سر قبر مادرش در مدینه بعد از اسارت . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . یوسف فاخر . . شاماتی گیدوب گزدیم ، گلدیم آنا یا زهرا هر بیر محنه دوزدوم ، گلدیم آنا یا زهرا . . قارداشیم حسین وئردی ئوزبیشتر

دسته بندی درختی