زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوسف_گم

یوسف گم‌ شده‌ام گر به گلستان‌ آید #مهدیه #فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . یوسف گم‌ شده‌ام گر به گلستان‌ آید شور و شادی بدل مرغ غزل‌خوان آید . عُلویان سر به گریبان همه آشفته و مست منتظر تا که شب هجر به پایان آید . بوی پیراهن آن نوگلبیشتر

دسته بندی درختی