زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یوسف_گم_گشته

یوسف گم گشته … #مهدیه_طیب

یوسف گم گشته … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . ✔️طیِّب ( ترکی ) . یوسف گله جک بیرده بو کنعانه تلسمه عالم دونه جک جنت و رضوانه تلسمه . سیخما اوره گون ای دل غمدیده که الله سامان وئره جک بی سر و سامانه تلسمه بیشتر

یوسف گم گشته … #مهدیه_سیدرضافتوحی

یوسف گم گشته … ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . ✔️سیدرضافتوحی (منتظر) . “یوسف گم گشته باز آید به کنعان” پس چه وقت ؟ “کلبه ی احزان شود روزی گلستان” پس چه وقت؟ . خشک شد چشمان یعقوبان بهبیشتر

یوسف گم گشته … – حافظ #مهدیه_حافظ_شرازی

یوسف گم گشته … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . ✔️ حافظ . یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور . ای دل غمدیده حالت بِه شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غمبیشتر

دسته بندی درختی