زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یکی_سرگشته_شیدایم_حسین_را_دوست_می_دارم

یکی سرگشته شیدایم حسین را دوست می دارم #حسینیه #منتظری_شریف_آباد

حسین را دوست می دارم … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #منتظری_شریف_آباد . یکی سرگشته شیدایم حسین را دوست می دارم گدای بی سر و پایم حسین را دوست می دارم . حسین ورد زبان دائم، حسین گویم، حسین جویم مریدعشقبیشتر

دسته بندی درختی