زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:یک_جهان_گل_در_درون_پیرهن_دارد_بقیع

یک جهان گل در درون پیرهن دارد بقیع

بقیع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ژولیدۀ نیشابوری . یک جهان گل در درون پیرهن دارد بقیع درد دلها از برای مرد و زن دارد بقیع . نام گلهایش اگر خواهی بگویم یک به یک سوسن و نسرین و یاس و یاسمن دارد بقیع . یوسفبیشتر

دسته بندی درختی