زبدةالاشعار

ای عالمینه سلطان _ حامی دین و قرآن #حسینیه #رمضانی_خاکی

میلادیه حضرت امام حسین (ع)
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#سبک_محرم_رازیم_الله
.
رمضانی (خاکی)
.
ای عالمینه سلطان _ حامی دین و قرآن
دنیانی جنت ائتدون _ خوش گلموسن حسین جان
یاحسین جان ای شرف ارض و سما
یاحسین جان پادشه ملک بقا
خوش گلوبسن (2)
.
.
ای شاهکار عالم _ پور رسول خاتم
نوکردی درگهونده _ نوح و خلیل و آدم
یا حسین جان فخر کل انبیا سن
یاحسین جان معنی خون خدا سن
خوش گلوبسن (2)
.
.
موسی قاپوندا دربان _ عیسی سنه نگهبان
هرگز سنه یتشمز _ حشمتده مین سلیمان
یا حسین جان مایه ی عزو شرف سن
یا حسین جان مفخر شاه نجف سن
خوش گلوبسن (2)
.
.
ای خلقتین دلیلی _ انسان بی بدیلی
لطفون قوتاردی آقا _ اوتدان اوگون خلیلی
یاحسین جان ای ره دینین سراجی
یاحسین جان سنده دی دردین علاجی
خوش گلوبسن (2)
.
.
فرعون ائوینده موسی _ درگاهوین دخیلی
یاده سنی مسلم _ سالدی گئچنده نیلی

یاحسین جان منبع لطف و عطا سن
یاحسین جان ملجا شاه و گدا
خوش گلوبسن (2)
.
.
نوح نبی دوشنده _ طوفاندا گیروداره
ائتدی سنه توسل _ چیخدی گمی کناره
یاحسین جان نوحی بلادن قوتاردون
یاحسین جان موسیه دریانی یاردون
خوش گلوبسن (2)
.
.
.
#حسینیه #رمضانی_خاکی
#حسینیه_میلادیه
#ای_عالمینه_سلطان_حامی_دین_و_قرآن
#ترکی

.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

این متن را هم بخوانید:  قدسیان یاسه باتوب عالمِ معناده بوگون #سجادیه #شهاب_تبریزی

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی