زبدةالاشعار

ای مظهراوصاف حق هو یا علی حق یا علی #حیدریه_شبخیز

یا علی
.
✍️ زبدة الاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم شبخیز
.
ای مظهراوصاف حق هو یا علی حق یا علی
وی پیشوای ما خَلَق هو یا علی حق یا علی
.
آیات ذات لَم یزل عنوان دیوان ازل
در شعر جان بیت الغزل هو یا علی حق یا علی
.
عنوان دیوان صفا مشروح قاموس وفا
سر حلقه اهل ولا هو یا علی حق یا علی
.
سر در خط حُکمت فلک فرمانبرت روح و ملک
رشک سِماک از تو سمک هو یا علی حق یا علی
.
ای خسرو مُلک نجف دریای موّاج شرف
دُرّ حقایق را صدف هو یا علی حق یا علی
.
تیغ شهادت تاج تو اوج وفا معراج تو
ای ما خَلَق محتاج تو هو یا علی حق یا علی
.
در مُلک آیین مبین مولا امیر المؤمنین
درمُلک جان مسند نشین هو یا علی حق یا علی
.
حَبل المتین دامان تو عالم مدیحت خوان تو
جان جهان قربان تو هو یا علی حق یا علی
.
ای هادی کوی طلب وی محرم اسرار شب
شاه عجم ، میر عرب هو یا علی حق یا علی
.
هردو جهان را جان تویی منظور از این امکان تویی
ما بنده و سلطان تویی هو یا علی حق یا علی
.
ای خاک کویت توتیا بر دیدة اهل وفا
بنگر به مسکینان شها هو یا علی حق یا علی
.
ای کعبه مقصود ما وی قبله مسجود ما
هم شاهد مشهود ما هو یا علی حق یا علی
.
شب خیز مست ازجام مِی درجذبة آوای نِی
گوید همی با های و هی هو یا علی حق یا علی
.
.
#حیدریه_شبخیز
#حیدریه_مدح
#ای_مظهر_اوصاف_حق_هو_یا_علی_حق_یا_علی
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

متن پیشنهادی:  این حسین کیست که رجحان به سلیمان دارد #حسینیه_هدایت_تبریزی

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی