زبدةالاشعار

برگشته زینب ازشام ویران #اربعین #بیدق_داری

اربعین
#فارسی_ترکی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
#سبک

.
حاج داود بیدق داری
.
#فارسی
.
برگشته زینب ازشام ویران
باجسم نیلی گیسو پریشان
.
بلبل رسیده درباغ گلها
آید از دلها آه و واویلا
.
.
ای یادگار سالار لولاک
ای شاه عریان ای خفته برخاک
آمد اسیرت با قلب صدچاک
صد قصه دارم ازجور عدوان
آید از دلها آه و واویلا
.
.
روزیکه رفتم همراه اعدا
تومانده بودی برخاک صحرا
رفتم ولی ماند روح من اینجا
راهی شدم من گریان ونالان
آید از دلها آه و واویلا
.
.
درشهر کوفه ازبام وبرزن
بهر تماشا آمد مرد وزن
با دست بسته درکاخ دشمن
استاده ام من باعشق وایمان
آید از دلها آه و واویلا
.
.
ای جان عالم جانم فدایت
ازشام ویران گویم برایت
ای کعبه ی دل کرب وبلایت
درشام ازغم آمد به لب جان
آید از دلها آه و واویلا
.
.
یک اربعین شد دل بیقرارت
برگشته ام تا بوسم مزارت
میخواهم ای جان مانم کنارت
تا حشرباشم نزد تومهمان
آید از دلها آه و واویلا
.
.
.
ای روح ایمان ای راحت دل
هرجا که رفتم منزل به منزل
تو روی نیزه من روی محمل
تو در عُروج و زینب پریشان
آید ز دلها آه واویلا
.
.
#ترکی
.
ای دین حقین قربانی قارداش
گورخسته گلمیش مهمانی قارداش
دورپیشواز ائت لیلانی قارداش
گلدی حضوره گوز گوهرافشان
تاراولدی دنیا آه وواویلا
.
.
نه قالدی اکبر نه یارویولداش
از بس وریلدیم یولاردا قارداش
اولدی انیسیم گوزلرده قانیاش
واردور اورکده مین درد پنهان
یاندیردی ایما آه و واویلا
.
.
.
#اربعین #بیدق_داری
#برگشته_زینب_از_شام_ویران

.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی