زبدةالاشعار

زلف عفاف، رشتۀ دامان زینب است #زینبیه_سازگار

مدح حضرت زینب (س)
.
.
حاج غلامرضا سازگار
.
.

زلف عفاف، رشتۀ دامان زینب است
آیات صبر، پایۀ ایمان زینب است
.
ایثار و پاکدامنی و عزم و اقتدار
این چار، درسِ طفلِ دبستان زینب است
.
حبل المتینِ قافله سالار عاشقان
تا روز حشر، موی پریشان زینب است
.
گل زخم‌های پیکر صد پارۀ حسین
آیات بی‌شمارۀ قرآن زینب است
.
هر کس که پا نهد به عزا خانۀ حسین
بر او کرم کنید که مهمان زینب است
.
سرهای نوک نیزه همه دسته‌های گل
تن‌های پاره پاره، گلستان زینب است
.
آن نیزه‌ای که خصم به قلب حسین زد
زخمش هنوز بر دل سوزان زینب است
.
با یاد صبح یازدهم، صبح بی حسین
هر روز صبح، شام غریبان زینب است
.
وقتی که گفت با سپه کوفه “اُسکُتوا”
دیدند کائنات به فرمان زینب است
.
وقتی رقیه را به ره شام می‌زدند
دیدم حسین، دست به دامان زینب است
.
یاللعجب مگر که قیامت به پا شده
بر نیزه آفتاب درخشان زینب است
.
مه بر فراز چرخ چراغ خرابه‌ها
خورشید نوک نیزه ثناخوان زینب است
.
روز جزا بهانۀ ما از برای عفو
خون حسین و دیدۀ گریان زینب است
.
تا آفتاب بذل کند نور خویش را
“میثم” همیشه بندۀ احسان زینب است
.
.
.
#زینبیه #زینبیه_مدح #سازگار #زینب_است #فارسی #زبدةالاشعار

متن پیشنهادی:  ای به جهان آیت حّی ودود #حیدریه

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی