زبدةالاشعار

فقیر عشق که مداح مدح مولادور #حیدریه #شانی_تبریزی

در مدح حضرت علی (ع)
#گریز به: #خرابه_شام ، #شهادت_نعمان_در_شام ، #آمدن_آهو_به_خرابه ، #حضرت_رقیه (س) ، #اصغریه (ع)
.
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
مرحوم شأنی تبریزی
.
✔️ مقدمه
.
فقیر عشق که مداح مدح مولادور
لباس فقرده سلطان تخت والادور
.
عبث دگول فقرا فقر اختیار ایلر
که فقر رتبه سی شهدن همیشه بالادور
.
ریاضت عالمی بیر سلطنتدی درویشه
که خاک مسندی فرش حریری خلقادور (1)
.
او تاج فقر که درویشلر قویار باشینا
کیانیان اونی حسرت گوزیله جویادور
.
دییله نقل قلندر ندور غلط دی بو سوز
لباس فقردن اول فرقه کیم معرّا دور
.
لباس فقره حقارتله باخما انصاف ائت
صفایه باخ گوگل آئینه سی مصفّا دور
.
گییلّه خرقۀ پشمینه خلعت کرباس
که اهل عشق نه زیبا حریر دیبادور
.
ائدلَّه ترک وطن چوللری گزلَّه مدام
که خوش او طایفیه دشت کوه و صحرادور
.
سوروش بو نکته نی مجنون رن شیدادن
که ترک جاه نجه سود بخش سودادور
.
دلیل عقلیله هر کیمسه عشقه منکر اولا
وار حقی نکتۀ اصلی اونا چون اخفادور
.
نه منده وار او لیاقت نه سنده حال سماع
دیم سنه نه محبّت نه می نه مینادور
.
جمال یوسف مطلوبه دل وئرن طالب
بولر نه سرّی وار آشفته دل زلیخادور
.
✔️ #گریز به مدح مولا علی (ع)
#حیدریه_مدح
.
علی محبّتینه ترک جاه ائدر درویش
عوالماتی اودور خلقدن مجزّادور
.
یتنده بیر بیره هو حق دیر بو معنایه
که اسم حقّیله مولا آدی مسمّادور
.
خدایه بنده دی اما خدای عالم دور
عزیز حقدی ولیِّ علیِّ اعلادور
.
مطیعدور اؤزی حقّه مطاعدور خلقه
گونه آیا یره مخلوقه حکم فرمادور
.
علی خدا دگول اما بشر لباسینده
هامی صفاتی اونون بی نظیر و همتادور
.
من آزمارام سوزی سن آزما مطلبی زاهد
نه جای بحثدی بو یر نه بزم شورادور
.
یوخیدی عالم و آدم ولی علی واریدی
دیر که آدم آتاسی آناسی حوّادور
.
هامی پیمبره عصرونده نصرتی یتدی
همین بو نکتیه آگه خدای یکتادور
.
علی خلیله گهی ناری گلستان ایلور
چکنده داره گهی دادخواه عیسادور
.
علینی بیر تانور احمد بولوندورن شأنین
همان قضیّۀ معراج و لیل اسرادور
.
احد دانیشدیروب احمد علی سسین ائشیدوب
هانی کمال دلیمده دییم نه معنادور
.
بنای خلقت کونه وجدی باقی دور
باباسی بیت خدایه اگر چه بنّا دور
.
شرف هواسینه یوز سورتن آستانه سینه
هزار قیصر و فغفور هزارد ارادور
.
غدیرده اوجالان نور جلوه گردی هنوز
او نوری درک ائده بولمز او گوز که اعمادور
.
تولّدوندن ازل اولدی اؤز آناسینا یار
سوزیمه شاه همان نقل شیر غرّادور
.
تولّدی اولونوب مکّه ده قیامته دین
بو فخر مفتخری امّهات آبادور
.
علینی مدح ائله زاهد که حق ائدوب اونی مدح
نه قصر و حوردی سدره دور نه طوبادور
.
عبادتینده هامی اهل زهده افضلدور
شجاعتینده هامی رزمه شیر هیجادور
.
اگر نجف یری فخر ائتسه عرشه ذیحقدور
که ساکنانی علی خدمتینده برپادور
.
قویا او کسکه قدم کتف میر بطحایه
اونون مقامی نه قوسیندور او ادنادور
.
ندور مراد یداللهَ فوقَ ایدیهم
او هانسی الدی هر الدن بلند بالادور
.
✔️ #گریز به #خرابه_شام
.
دیار شامده درویشلر گوزوزدن ایراق
علی عیالینه کنج خرابه مأوادور
.
آچقدی باشلاری اورتوکدی بولمورم امّا
نقاب یوزلرینه گیسوی سمن سادور
.
اسیر اولوبدی یزید حکمنه او زینب که
کنیزی درگهنون مریمیله سارادور
.
علی قزیدی اوزی فاطمه نشانه سیدور
حسین باجیسیدی ملجأء اسارادور
.
هامی مصیبته چون حق یولوندا صابریدی
اودور که جانب حقدن مقامی علیادور
.
همان علینون علی آدلی بیر مریض اوغلی
بویوندا سلسله سی دستگیر اعدادور
.
اولوردی جلوه نما نور مظهر یزدان
خرابه منزل اودور رشک طور سینادور
.
نه صورتیله او ویرانه رشک طور اولماز
عصا الینده مداماً کیشکچی موسادور
.
بو قدرتیله او فرزند قدرت اللهه
گئنه یتیشدی او که محنت و بلایادور
.
نقدر یتدی بلا لا گتورمدی دلینه
که حُبّی زایل ائدن کلمه کلمۀ لادور
.
ز بسکه عارض اولوب تب وجودینی اریدوب
قوای جسمی گئدوب بیر قوری مقوّادور
.
بویوندا سلسله سر سلسلیدی بیر جَمعَه
نه سلسله هامی ماتم زده معزّادور
.
گوروردوی عمّه لری آج یتولّا چوخ گجه لر
ائشیتمه سون بونی سادات عجب قضایادور
.
گون اوزلیلر یوزی یانموشدی گون حرارتینه
اگر چه ابر صفت زلف عنبر آسادور
.
توکلله گوز یاشی شبنم کیمی گل عارضه هی
اولار که گوزلری نرگش مثال شهلادور
.
عروس الینده خصوصاً نشانه وار تاننور
که خون طرّۀ دامادیله مُحَنّادور
.
علاوه آیری علامتده وار قولاقینده
یارالیدور قان آخور یادگار یغمادور
.
فسون عشقیدی لیلا دیردی زنجیریم
او نوک نیزه ده کی کاکل چلیپادور
.
نقدر ئولمه میشم وای اوغول علی دیرم
طریق مهر وفاده بو شرط ایفادور
.
جوان اوغول داغی دلدن محالدور ساغالا
دؤنوبدی قانه گوگل دیده خون پالادور
.
صراحتاً دئماق اولمور مقاتلین یازیسین
باخان بولر نجه شرح خبرده انشادور
.
چوخونی شدّت جوع و ظَماء ساراتمیشدی
قسیم رزقه بو سوز گرچه ناگوارادور
.
قسیم رزق عیالین نظرده خوار گوروب
تصوّر ائتدیله محتاج نان و خرمادور
.
ائله حقارت اولوب هر باخان دیردی بولار
اسیر روم و حبش دیلم وبخارادور
.
✔️ #گریز به #حضرت_رقیه (س)
.
رقیّه بیر گجه یاتموشدی گوردی رویاده
فراق باشه یتوب فصل وصل پیدادور
.
او تیره شامده ظلمات غمدن اولدی خلاص
گوروب که مظهر حق نوری پر تجلّادور
.
دیردی درد دلین مهربان آتایه بالا
او گلدی بو دیه سن عندلیب شیدادور
.
او خوش سخن ائله شیرین زبانلق ایلردی
معاینه سخن طوطی شکر خادور
.
غریبه ساعتیدی وصل شهله دلخوشیدی
آییلمییدی خدا بولمییدی رؤیادور
.
اویاندی وحشتیله اضطرابیله گوردی
همان خرابه همان منزل غم افزادور
.
چاغوردی عمه هانی بس بابام هارا گئتدی
آلان قراریمی الدن او ماه سیمادور
.
گورون بو وقته اونی بیرده ساکت ائتماق اولور
قضیّه صعبدی مطلب دئمه که صغرادور
.
قاریشدی بیر بیره دل دغدارلر بیردن
نوایه گلدیله گویا که حشر کبرادور
.
ائله سیزیلتی ائله شور و شیون اولدی پدید
که شامیده دیه سن شور حشر بپادور
.
اوجالدی ناله یزیدون یتوب قولاقینه
دئدی ندیمینه آیا نه شور وغوغادور
.
دئدیله بیر قیز آتاسین گوروبدی رؤیاده
حسینی ایستوری فریاد واحسینادور
.
بولوب قضیّه نی گوندردی شاه دین باشینی
دئدی او درده بو باش یاخشی بیر مداوادور
.
گلون دیاخ هامی ای وای بلالی زینب وای
تعجّبم او خانمدا بو نه شکیبادور
.
آلوب او باشی بیر اؤپدی رقیّیه وئردی
گوروب رقیّه که رأس امیر بطحادور
.
طریق عشقی او دم اهل عشقه گوستردی
گوروب که جلوۀ معشوقدن بیر ایمادور
.
بلالی جانینی ائتدی او باشه پای انداز
که یعنی مفتی عشقیم وئرن بو فتوادور
.
بهای جان ندی نقد وصال اولان یرده
که جان بو بیع و شراده قلیل کالادور
.
ایا امام زمان عمّه وین بو حالینه
جهاندا آغلیاسان حشر اولونجا باجادور
.
وئرنده غسلینی غسّاله پیره زن یاندی
بو چرخ کینه شیَمده عجب مداوادور
.
یزیدی بیر نچه مطلب که ایلدی نادم
گوروبدی خلق ارا وَقری گیدوبدی رسوادور
.
بیری رقیّه وفاتینده نقل غسّاله
بیریسیده بو که نطقیم او شرحه گویادور
.
✔️ #شهادت_نعمان_در_شام
#خرابه_شام
.
واریدی شامیده نُعمان آدینلی پیشنماز
گلوب نمازه گوروب صبح بختی یلدادور
.
بیری اونا دیدی ویرانه ده بو ناخوش کیم
دیولّه خارجی مُسلم دی بو نه ترسادور
.
گلنده مسجده گوردوم ائدوب نمازین ادا
دعا اوخور دلی حمد خدایه گویادور
.
دیدیم دیولَّه سیزه خارجی ولی بوعمل
طریق شیعه دی نه شیوۀ نصارادور
.
دیدی امام جماعت اگر منی تانوسا
داخی جماعته گلمز بولر که بیجادور
.
ائشیتدی بو سوزی نعمان او مرد راویدن
دیدی که وای منه بو کلمه بیر معمّادور
.
بو کلمه نی دیه بلمز مگر امام زمان
یقین امامیدی محبوب ربّ اعلادور
.
همینکه مطلبی بولدی پوزولدی احوالی
طلای صافدی قلبی نه که مُطَلّادور
.
دوروب ایاقه سریعاً خرابیه گلدی
ایله دولوب گوزی گویا که جام صهبادور
.
دوشوب ایاقینه بیمار امامون عرض ایلدی
مقصّروخ ولی لطفوز قصور فرسادور
.
منی گذشت ایله مولا سیزی تانیمامیشوخ
باغشلا سیّدی سیزلرده عادت اعطادور
.
سالوبدی بوینونا تحت الحناک آچوب یخاسین
دوشوب محلّه لره دلده وا امامادور
.
حسین حسین دیدی شوریله شهری دولدوردی
حسینه عاشق اولان قلبیده نه پروادور
.
یزید او مؤمن دینداری دوتدی ئولدوردی
عجب سعادت بیحدّ و فیض عظمادور
.
بلی علاقه کسن عزّ و جاه دنیادن
سعادته یتیشور بهره مند عقبادور
.

.
✔️ #آمدن_آهو_به_خرابه
#خرابه_شام
.
ندامتینده یزید ستمگر و شومین
بیر آیری قصّه ده وار شرح اولونسا حُسنادور
.
خرابه شامیده ویرانیه گلن آهو
بولر خبرلره هر کیم بصیر و دانادور
.
گلوب خرابه ده درد دلین امامه دیدی
بولوب امامین هامی خلقه حکمی مُجرادور
.
سوروشدولار ندی مولا مرامی آهونین
بیزه نهاندی ولیکن سیزه هویدادور
.
دیدی بونون بالاسین صید ایدوبدی بیر صیّاد
گلوبدی سینه سینه سود دُچار ایذادور
.
گرک گیدوب بونی راحت ایدم اولام راحت
تقیّه وقتی دگل موقع تقلّادور
.
یغوبدی بوینونا زنجیری خسته حالیله
که یعنی بیکسه نصرت اولونسا اولادور
.
اونیله منزل صیّاده گلدی زین العباد
بیان ایدوب او که دلده اولان تقاضادور
.
جواب ویردی یوخ امکانی ویرمرم هرگز
بو صیدیدن منه مقصود بو تمنّادور
.
یزیدین اوغلونا تقدیم ائدوب آلام انعام
او شاهزاده دی جود و سخایه دارادور
.
بویوردی ایمدی که مطلب بیله اولور معلوم
بو صیددن سنه منظور مال دنیادور
.
دایانما آچ اتگون من سنه ویروم زر و سیم
دئمه اسیریدی عاجزدی ناتوانادور
.
اوزاتدی شاه ولا کیمیا اثر الینی
گوتوردی یردن اله قدری ریگ و حَصبادور (2)
.
توکوبدی دامن صیّاده سیم و زر اولدی
غریبه معجز عجب قابل تماشادور
.
اسیره باخ اؤزی زنجیره باغلانوب امّا
باخون جلالته حکمی جماده مجرادور
.
گتوردی ویردی او آهو بالاسینی صیّاد
دیدی بو معجزه عاجز قالان مسیحادور
.
گینه امامیله آهو خرابیه گلدی
بالاسین امجگینه سالمادی نه معنادور
.
گلوب خرابه قاپوسیندا سالدی امجگینه
گوزوم دایانما توک اشکین که جای ابکادور
.
نه گوردولر که درون خرابه دن ناگاه
ایله سیزیلتی گلور گوئیا که ثکلادور (3)
.
سوروشدولار ندی بو ناله آغلیان کیمدور
رباب ناله سیدور یا که امّ لیلادور
.
دیدیله اصغر آناسی گوروب بو آهونی
سوسوز بالاسین ائدوب یاد اشکی دریادور
.
گلوبدی سینه سینه سود دیر علی اصغر
اوغول دیمه سوسوزام ایمدی سود مهیادور
.

.
✔️ #گریز به حضرت علی اصغر (ع)
#اصغریه_شهادت
.
امان او وقتدن حسین آلدی اصغرین الینه
گورن دئدی گون الی اوسته بیر ثریّادور
.
سوسوزدی لیک سووا میلی یوخ اوخ آختاروری
جان الده مجلس جانانه راه پیمادور
.
دئدی جماعت اولور اوچ گون اوچ گجه بو بالام
سوسوز قالوبدی عموسی اگر چه سقّادور
.
ولی نه قایده سیزدن اولان شقاوتدن
اودا سو اوسته قطیع الیمین و یسرادور
.
سالوب شرار عطش جانینه شرر یانوری
سولوبدی غنچه دوداقی اگر چه حمرادور
.
ندور گناهی بونون سود امردی دیلسیزدی
طرف منم سیزه قصدوز منیله دعوادور
.
ائشیتمدی سوزینی کینه دن او تشنه لبون
اولا که مَشرَب دنیائیله سُکارادور (4)
.
حیاسیز حرمله باخموب پیمبر اوغلودی بو
آتاسی شیر خدادور آناسی زهرادور
.
قویوب کمانه بیر اوچ شعبه سهم مسمومی
نجه دیوم دئماقا هانسی دیلده یارادور
.
دگنده اوخ گوزینی آچدی باخدی بیر گولدی
که یعنی اوخ منه سوددن سودان گوارادور
.
اگر چه زهریله سیراب دور بو اوخ امّا
وفا یولوندا یتوب حلقیمه چوخ اَحلادور (5)
.
امام او قانی دوتوب اوجونا گوگه سپدی
وار ایمدیده گورر هر گون او گوز که بینادور
.
اوتاندی خیمیه گئتسون بولوردی خیمه ده چون
چوخ انتظار بنات بتول عذرادور
.
الینده اصغری گلدی جنازه لر اوسته
گوروب او عرصه عجب گلشن دلارادور
.
بهشت عدنیدی گویا او قان دولان صحرا
یاتان قوم اوسته باتان قانه پیر و بُرنادور
.
دوشوب او دشتیده باشسیز جنازه لر گویا
منای عشق وفا روز عید اضحادور
.
دئدی دورون آلون الدن بالام جنازه سینی
کومکسیزم گوروسوز شهریار تنهادور
.
گئدون کفن گتورون دفن ائدون بو گل بدنی
بو رسم و قاعده چون شیوۀ احبّادور
.
نجه حسینه اولاردان جواب اولور بیرده
که یوخدی جسمده جان پاره پاره اعضادور
.
یازیلّا بعضی آپاردی خیامه اصغرینی
بیر آیری طرزیله بعضی کُتُبده طُغرادور
.
سعادتینده بئله نقل ائدوبدی دربندی
اونون روایتی اغراقدن مُبرّادور
.
غلاف تیغیله حفر ائتدی بیر کیچیک گودال
قویوب بالاسین او یر کیم شریف غبرادور (6)
.
قوییدیلر اونی ای کاش هامن او مدفنده
اولنمییدی او ظلمیکه ظلم اخرادور
.
حسین او گونکه گون اوچ دفعه قان گوگه سپدی
بیری بو قان بیر خون شبیه طاهادور
.
او ساعتیکه اوغول باشینی آلوب دیزینه
گوزینده اشک بصر دلده وا علیّادور
.
دوتوب یارالارینون قانینی سپردی گوگه
که یعنی فدیۀ حق بو جوان رعنادور
.
بیریده اوندا که جسمی اوخیلا دولموشدی
گورن دیَردی که بال و پر آچمیش عنقادور
.
عزیز شاه ولا سجده گاهینه بیر داش
ووروب بیری او سپهدن که بی تولادور
.
داشین یریندن آخوب قان بویاندی قانیله
او یوز که نور خدا اوندا پر تجلّادور
.
گوتوردی دامن پیراهنین او قانی سیله
بولود دا قلامیا گوندن او یوز که زیبادور
.
همان عمل ولی کامه یتوردی حرمله نی
بو چرخ سفله بلی خیر خواه ادنادور (7)
.
قویوب کمانه او اوچ شعبه لی اوچومجی اوخی
قلم حیا ایله گر چه او بی مهابادور
.
اوچومجی قاندا بولوندی که هانسی بیر قاندور
هنوز ایمدیده زیب سپهر مینادور
ـــــــ
(1)خَلقا : الخلقاء مونث اَلاَخلق : لباس کهنه و مندرس
(2)حصبا : سنگریزه
(3)ثکلا : مادر جوان مرده
(4)سکارا : مست
(5)احلا : شیرین
(6)غبرا : روی زمین – خاک
(7)ادنا : پست
.
#امان_او_وقتدن_حسین_آلدی_اصغرین_الینه
#شانی_تبریزی
#ترکی
.
#حیدریه_مدح و #گریز
#فقیر_عشق_که_مداح_مدح_مولادور
#شانی_تبریزی
#ترکی #ندامتینده_یزید_ستمگر_و_شومین
#واریدی_شامیده_نعمان_آدینلی_پیشنماز #رقیه_بیر_گجه_یاتموشدی_گوردی_رویاده
#دیار_شامده_درویشلر_گوزوزدن_ایراق
.
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی