زبدةالاشعار

مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم #دکتررحیم_نیکبخت #دکتراحد_پیشگر

در وصف و فقدان مرحوم دکتر رحیم نیکبخت
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
دکتر احد پیشگر
.
مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم !
معدن جود و سخا بودی ، رحیم !

فکر و ذکرت خدمت مخلوق و بس
دردمندان را دوا بودی ، رحیم !

عاشق مولا علی و آل او
دوستدار اولیا بودی ، رحیم !

پیشرو در کار خیر و هم متین
رهروان را رهنما بودی ، رحیم !

در تکلم خوش بیان و خنده رو
بنده ی خوب خدا بودی ، رحیم !

نور رویت پرتوی از نور ماه
چون که تو نور و ضیا بودی ، رحیم !

همچو نامت مهربان  و با نجیب
بهر این در قلب ما بودی ، رحیم !

با صداقت ، با دیانت ، هم فهیم
پیرو آل عبا بودی  ، رحیم !

روز و شب در حال تحقیق علوم
معدن حجب و حیا بودی ، رحیم!

روح پاکت در بهشتِ جاودان
با مرام و بی ریا بودی ، رحیم!

دم به دم ورد زبان « راوی » است
مظهر صدق و صفا بودی ، رحیم!
.
.
.
#دکتررحیم_نیکبخت #دکتراحد_پیشگر
#مظهر_صدق_و_صفا_بودی_رحیم
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی