زبدةالاشعار

من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم #مسلمیه_مردمی

سفیر فرمانبر
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki
.
ابوالقاسم مردمی
.
من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم
به بنهاده مستانه بهایش، نقد جان،، دارم
.
به فرمان توام سر، تا دم آخر، مرا من نیست
در این سودا هرآنچه داده ای فرمان، همان دارم
.
زبان از کام من آرند و بر دارم، رود گر سر
مبادا از پیامت گفتنی ها را نهان دارم
.
ولی نا مردمی ها کرده پاگیرم در این غربت
کنون پیغام بد عهدی تو را زین مردمان دارم
.
مرا زین جمع بیگانه ملال دردناکی نیست
دلی پُر خون ولی از آشنای بد گمان دارم
.
دیار مکر دیدم کوفه را کانون نامردی
که خواهد ننگ بد عهدی، یقین، ماند بر آن دارم
.
بر اینجا گر میسر باشد ای جانم مکن عزمی!
گمان، در پشت پرده فتنه ای را،، بس گران دارم
.
به پایان بردم آیین وفاداری به پیمانم
که از سودای کوی تو، چو بر خویشم نشان دارم
.
.

متن پیشنهادی:  یارادان وقتیده الله تعالی بشری #حضرت_خدیجه_بیدقداری

#من_از_سودای_کوی_تو_چو_بر_خویشم_نشان_دارم
#فارسی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

نظر دهید

جستجو در نام شاعر یا مناسبت

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

جستجو در مصرع اول

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی

دسته بندی درختی