زبدةالاشعار

کجایید ای شهیدان خدایی #شهید

کجایید ای شهیدان خدایی …
.
.
#سبک_کجایید_ای_شهیدان_خدایی
.
.
کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
کجایید ای سبک بالان عاشق
پرنده تر زمرغان هوایی
.
.
همه رفتند و تنها مانده ام من
ز همراهان خود جا مانده ام من
.
به یاد کرخه و فاو و شلمچه
به یاد خاک گلگون حلبچه
.
.
یکی درد و یکی درمون پسنده
یکی وصل و یکی هجران پسنده
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسنده
.
.
گلی گم کرده ام می جویم او را
به هر گل می رسم می بویم او را
.
گل من یک نشانی در بدن داشت
یکی پیراهن کهنه به تن داشت
.
.
.
#شهید
#کجایید_ای_شهیدان_خدایی
#فارسی
.
.

متن پیشنهادی:  عشق گسترده است خوانی بهر خاصان خدا #رمضانیه #فیض_کاشانی

نظر دهید

دسته بندی درختی

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

کلمات کلیدی: فهرستاشعار14معصومموضوععاشورائیانماهشاعراصفهانیتبریزیاردبیلیزنجانی

Search
Generic filters

Filter by Custom Post Type

دسته بندی درختی