زبدةالاشعار

موضوع:ابراهیم کاظمی

اربعینون گلدی مهمانی حسین آچ گوزلرون #اربعین_ابراهیم_کاظمی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک مشابه . ابراهیم کاظمی اربعینون گلدی مهمانی حسین آچ گوزلرون خسته جانم سن آنام جانی حسین آچ گوزلرون . . بیر به بیر سالم گتوردوم قیزلارونبیشتر

دسته بندی درختی