زبدةالاشعار

موضوع:اوحدی مراغه ای

این آسمان صدق و درو اختر صفاست #حسینیه_اوحدی_مراغه_ای

در منقبت حضرت اباعبدالله امام حسین (ع) . . اوحدی مراغه ای . . این آسمان صدق و درو اختر صفاست؟ یا روضهٔ مقدس فرزند مصطفاست؟ . این داغ سینهٔ اسدالله و فاطمه است؟ یا باغ میوهٔ دل زهرا و مرتضاست؟ . ای دیده، خوابگاه حسینبیشتر

دسته بندی درختی