زبدةالاشعار

موضوع:باکی

سوروش باد صبادن یامُحَمّد #حسینیه_باکی

رجز بعد از ظهر عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم باکی . سوروش باد صبادن یامُحَمّد خبر بول کربلادن یامُحَمّد . نه گُل قویدی نه غنچه شمر ملعون امان اول بی حیادن یامُحَمّد . ئولوب گل صاحبی گل اولدی پامالبیشتر

دسته بندی درختی