زبدةالاشعار

موضوع:بلال فصیحی زاد

آز عمریده چوخ اولوبدی بلاسی زهرانون #فاطمیه_فصیحی

حالات حضرت زهرا (س) .. .. بلال فصیحی زاد تضمین از مرحوم حسینی سعدی زمان .. .. آز عمریده چوخ اولوبدی بلاسی زهرانون ساغالمیاندی اؤرکده یاراسی زهرانون تاپولمیاندی جهاندا دواسی زهرانون ((او گون که گئتدی الیندن آتاسی زهرانونبیشتر

دسته بندی درختی