زبدةالاشعار

موضوع:بنائی یزدی

صبح عاشورا دمید از شام غم #عاشورا #بنائی_یزدی

صبح عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . صبح عاشورا دمید از شام غم شد سیه روز دو عالم از الم . لشکر اعدا همه صف پشت صف چشم گریان کودکان از یکطرف . بود هفتاد و دو تن اصحاب شاهبیشتر

روز عاشورا سپاه اهل کین #حر #بنائی_یزدی

شرفیاب شدن حر بن یزید حضور شاه شهید و شهادتش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . روز عاشورا سپاه اهل کین بسته صف از بهر قتل شاه دین . حر نظر بنمود بر افعال خویش جنّت و دوزخ مجّسم شدبیشتر

شبی از خواب خوش گردیده بیدار #حبیب_ابن_مظاهر #بنائی_یزدی

رفتن حبیب بن مظاهر بمیدان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . شبی از خواب خوش گردیده بیدار نمودم پیروی از طبع سرشار . فتادم من بفکر عشقبازی که دارد در دو عالم سرفرازی . فدای عشق بازبیشتر

باز می خواهم نوائی سر کنم #اصحاب_الحسین #بنائی_یزدی

عرض ارادت باصحاب کبار حضرت ابی عبدالله علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . باز می خواهم نوائی سر کنم عاشقان را جمله مستحضر کنم . عاشقان رهرو بازار عشق جان نثاران ره دلداربیشتر

دسته بندی درختی