زبدةالاشعار

موضوع:بنائی یزدی

شام عاشورا شه دنیا و دین #شب_عاشورا_بنائی_یزدی

شب عاشورا وصیت حضرت سیدالشهداء بزینب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . شام عاشورا شه دنیا و دین بود اندر خیمه زار و دل غمین . گاه بودی در قیام و در رکوع گاه با اصحاب اصل و گه فروع بیشتر

صبح عاشورا دمید از شام غم #عاشورا #بنائی_یزدی

صبح عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . صبح عاشورا دمید از شام غم شد سیه روز دو عالم از الم . لشکر اعدا همه صف پشت صف چشم گریان کودکان از یکطرف . بود هفتاد و دو تن اصحاب شاهبیشتر

روز عاشورا سپاه اهل کین #حر #بنائی_یزدی

شرفیاب شدن حر بن یزید حضور شاه شهید و شهادتش . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . روز عاشورا سپاه اهل کین بسته صف از بهر قتل شاه دین . حر نظر بنمود بر افعال خویش جنّت و دوزخ مجّسم شدبیشتر

شبی از خواب خوش گردیده بیدار #حبیب_ابن_مظاهر #بنائی_یزدی

رفتن حبیب بن مظاهر بمیدان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . شبی از خواب خوش گردیده بیدار نمودم پیروی از طبع سرشار . فتادم من بفکر عشقبازی که دارد در دو عالم سرفرازی . فدای عشق بازبیشتر

باز می خواهم نوائی سر کنم #اصحاب_الحسین #بنائی_یزدی

عرض ارادت باصحاب کبار حضرت ابی عبدالله علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . باز می خواهم نوائی سر کنم عاشقان را جمله مستحضر کنم . عاشقان رهرو بازار عشق جان نثاران ره دلداربیشتر

باز میخواهم دلی در رنج و غم #قاسمیه_بنائی_یزدی

اذن گرفتن قاسم بن الحسن ازعم بزرگوار . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . باز میخواهم دلی در رنج و غم تا زنم بر کوی عشّاقان قدم . پرده بردارم ز روی عاشقان افکنم بر دیدۂ بیگانگان . دلبیشتر

دسته بندی درختی