زبدةالاشعار

موضوع:تایید تبریزی

حسینه آغلاسام هر صبح و شام حقّیم وار #کربلا_تایید_تبریزی

آرزوی زیارت کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد علی نیکوکار (تایید تبریزی) . حسینه آغلاسام هر صبح و شام حقّیم وار عذاره گوز یاشیم آخسا مدام حقّیم وار . حسینون آدینا قربان اولا هامی جانلار او آدبیشتر

دسته بندی درختی