زبدةالاشعار

موضوع:تایید تبریزی

حسینه آغلاسام هر صبح و شام حقیم وار #کربلا_تایید_تبریزی

آرزوی زیارت کربلا . . مرحوم حاج محمد علی نیکوکار (تایید تبریزی) . . حسینه آغلاسام هر صبح و شام حقّیم وار عذاره گوز یاشیم آخسا مدام حقّیم وار . حسینون آدینا قربان اولا هامی جانلار او آد دالینجا بیر عمری دولانسان حقّیمبیشتر

نه کربلا آدی عالمده گلستان بهشت #کربلا_تایید_تبریزی

کربلا #گریز به #قتلگاه . . مرحوم حاج محمد علی نیکوکار (تایید تبریزی) . . نه کربلا آدی عالمده گلستان بهشت آدینون عاشیقدور جمله ساکنان بهشت . نه کربلا غم هجرینده شیعه لر آغلار صباح و شام یوزه گوزیاشین باغلار . نه کربلا کهبیشتر

دسته بندی درختی