زبدةالاشعار

موضوع:حسن زرنقی

نیزه باشیندا حسینه اولموسان یاور اوغول #راه_شام_حسن_زرنقی

زبانحال حضرت رباب با سر حضرت علی اصغر در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حسن زرنقی . نیزه باشیندا حسینه اولموسان یاور اوغول گون کنارینده باشین بیر اولدوزا بنزر اوغول . . نیزه باشیندا عزیزیم باشلارا باشبیشتر

دسته بندی درختی