زبدةالاشعار

موضوع:حسن سالک

چنین گفت صغرا نسیم صبا را #حضرت_صغری #حسن_سالک

زبانحال حضرت صغری(س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسن سالک . چنین گفت صغرا نسیم صبا را سوی کربلا کن گذاری خدا را . صبا گر فتد کربلایت گذاری بگو اکبر ان سرو گلگون قبا را . به من وعده دادی که ائی به یثرببیشتر

دسته بندی درختی