زبدةالاشعار

موضوع:حسین فتاحی

چیخوب سپهره فغانیم اورکده غوغادی

در شهادت حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حسین فتاحی ( فاتح ) . چیخوب سپهره فغانیم اورکده غوغادی دوشوب خیالیمه بیر ماجرا غم افزادی . غریب یرده گوروم اولماسین بیری مغموم چتین دی بیر یئرهبیشتر

دسته بندی درختی