زبدةالاشعار

موضوع:حسین لرزاده

صبح عاشورا که عباس جوان #عباسیه_حسین_لرزاده

حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم حاج حسین لرزاده . . صبح عاشورا که عباس جوان ازعطش پژمرده دیدی کودکان . آمدی نزد برادر شاه عشق گفت جانا سوختی خرگاه عشق . ده اجازت تا کفیبیشتر

دسته بندی درختی