زبدةالاشعار

موضوع:حمید محرمی (نادم تبریزی)

چون دوشدی علم بلا چولونده فرزند ابوتراب الیندن #عباسیه_حمید_محرمی

حالات شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) .. .. حمید محرمی (نادم تبریزی) .. .. چون دوشدی علم بلا چولونده فرزند ابوتراب الیندن گویا کی باتیب خلاص اولوبلار خفاش لر آفتاب الیندن .. .. تا پرچم دین اسردی دست سرلشکر لشکر خدادهبیشتر

دسته بندی درختی