زبدةالاشعار

موضوع:خوشزاد

حسن زیباترین سیمای هستی است #حسنیه_خوشزاد

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki مرحوم سید حسن خوشزاد حسن زیباترین سیمای هستی است حسن آئینه یکتاپرستی است حسن یعنی صفا یعنی محبت حسن یعنی شباب اهل جنت حسن یعنی بزهرا نوربیشتر

سنی یاددان چیخاردان یا حسین درده دچار اولسون #عباسیه_خوشزاد

حسیندور صاحب عزت … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . سنی یاددان چیخاردان یا حسین درده دچار اولسون سنی انکار ایدن نامردلر همواره خوار اولسون . ابوالفضلین سنون مردان دنیایه مقابلدور گرمبیشتر

ناز کم کن که خریدار فراوان دارى #مهدیه_خوشزاد

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . ناز کم کن که خریدار فراوان دارى نمکى بیشتر از یوسف کنعان دارى . گرد نعلین تو خورشید فراز فلک است دولت و سلطنتى فوق سلیمان دارى . صفت حاتم طائى چوبیشتر

شب فرخندهٔ میلاد زهراست #فاطمیه_خوشزاد

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن #خوشزاد . شب فرخندهٔ میلاد زهراست فروغ معرفت از مکه پیداست . خدا امشب در رحمت گشوده غبار از دیدۀ خاتم زدوده . ملائک در سما تسبیحبیشتر

فاطمه آمد و افلاک تماشایی شد #فاطمیه_خوشزاد

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . فاطمه آمد و افلاک تماشایی شد امشب از اهل سماوات پذیرایی شد . پسر آمنه از فرش مسیحا از عرش ذکر یا فاطمه گفتند و گل آرایی شدبیشتر

علاج دردیمه سقراطدن دوا یازیلوب #حضرت_رقیه_خوشزاد

مجلس روضه حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . علاج دردیمه سقراطدن دوا یازیلوب دوا اثر ایلمز نسخۀ فنا یازیلوب . جهان طبده مبهوتدور ارسطولر خدا گر ایستسه معلومدور شفابیشتر

فاطمه جلوه ذات ازلیست #فاطمیه_خوشزاد

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . فاطمه جلوه ذات ازلیست فاطمه ترجمه عشق علیست . ملک و جن و بشر زنده از وست قاب قوسین برازنده ازوست . فاطمه خالق لوح و قلم استبیشتر

دسته بندی درختی