زبدةالاشعار

موضوع:خوشزاد

حسن زیباترین سیمای هستی است #حسنیه #خوشزاد

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki مرحوم سید حسن خوشزاد حسن زیباترین سیمای هستی است حسن آئینه یکتاپرستی است حسن یعنی صفا یعنی محبت حسن یعنی شباب اهل جنت حسن یعنی بزهرا نوربیشتر

سنی یاددان چیخاردان یا حسین درده دچار اولسون #عباسیه #خوشزاد

حسیندور صاحب عزت … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . سنی یاددان چیخاردان یا حسین درده دچار اولسون سنی انکار ایدن نامردلر همواره خوار اولسون . ابوالفضلین سنون مردان دنیایه مقابلدور گرمبیشتر

شب فرخندهٔ میلاد زهراست #فاطمیه #خوشزاد

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن #خوشزاد . شب فرخندهٔ میلاد زهراست فروغ معرفت از مکه پیداست . خدا امشب در رحمت گشوده غبار از دیدۀ خاتم زدوده . ملائک در سما تسبیحبیشتر

فاطمه آمد و افلاک تماشایی شد #فاطمیه #خوشزاد

میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . فاطمه آمد و افلاک تماشایی شد امشب از اهل سماوات پذیرایی شد . پسر آمنه از فرش مسیحا از عرش ذکر یا فاطمه گفتند و گل آرایی شدبیشتر

علاج دردیمه سقراطدن دوا یازیلوب #حضرت_رقیه #خوشزاد

مجلس روضه حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . علاج دردیمه سقراطدن دوا یازیلوب دوا اثر ایلمز نسخۀ فنا یازیلوب . جهان طبده مبهوتدور ارسطولر خدا گر ایستسه معلومدور شفابیشتر

فاطمه جلوه ذات ازلیست #فاطمیه #خوشزاد

مدح حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . فاطمه جلوه ذات ازلیست فاطمه ترجمه عشق علیست . ملک و جن و بشر زنده از وست قاب قوسین برازنده ازوست . فاطمه خالق لوح و قلم استبیشتر

در هنر گاه زمان تندیس تقوا زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . در هنر گاه زمان تندیس تقوا زینب است نسخه صبر علی و زهد زهرا زینب است . ابوالعجائب جز علی ابن ابی طالب مدان دختر اعجوبه امبیشتر

یار عاشورایی سلطان نهضت زینب است #زینبیه

مدح حضرت زینب سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید حسن خوشزاد . یار عاشورایی سلطان نهضت زینب است قهرمان بانوی هفتاد و دو ملت زینب است . چیست معنای محبت گر نمی دانی بدان در متون عشق معنایبیشتر

دسته بندی درختی