زبدةالاشعار

موضوع:دلخون تبریزی

آنامون رشیده قیزی امان گوزون آچ اویان ئولورم باجی #حسنیه_دلخون_تبریزی

شهادت حضرت امام حسن (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج میرزا علی عطار خیابانی (دلخون تبریزی) . آنامون رشیده قیزی امان گوزون آچ اویان ئولورم باجی سنه دردیمی ایلیوم بیان گوزون آچ اویان ئولورم باجی . بیشتر

دسته بندی درختی